Orlik Myscowa

Myscowa to nasz pierwszy orlik oznakowany nadajnikiem GPS-GSM. Cechy biometryczne wskazują, że jest to samica. W trakcie znakowania była wyjątkowo walecznie nastawiona do naszej ekipy. Dostała wiec przydomek agresywna. Odtąd będziemy się przyglądali jej poczynaniom. Mamy nadzieję, że kiedyś jako dorosły ptak powróci na nasz teren i dochowa się potomstwa. Copyright © 2012 Magurski Park Narodowy